Nya synvinklar för biologi och medicin

Finns det ny kunskap om processerna inom människocellen genom vattenbryggor?

"Fenomenet med vattenbryggor kan ge helt nya aspekter för biologi och medicin", förklarar dipl. Ing. Johannes Larch, forskningsledare för GRANDER®.

En spännande tanke är baserad på kunskapen att liknande förbindelser som i vattenbryggan finns i mänskliga celler. Om man följer denna tanke vidare kan nya cellmekanismer och egenskaper härledas från kunskapen från vattenbryggan. Dessutom kan detta påverka transporten av materia in och ut ur cellerna och skulle helt revolutionera cellbiologin.

Kanske kan nya mekanismer för absorptionsförmåga hos näringsämnen och medicin även härledas från detta?

Hur görs sådana överväganden?

Hur konkluderar man likheterna mellan vattenbryggan och cellerna? Vattenbryggan bildar ett starkt elektriskt fält genom högspänningen. Det elektriska fältet definieras som elspänningen dividerad med avståndet och mäts i volt per meter.

I de mänskliga cellerna finns en liten elektrisk spänning mellan inre och yttre cellerna och cellmembranen är mycket tunna. Enligt formeln (elspänning dividerad med avståndet) uppnås ett mycket högt elektriskt fält här, vilket förklarar likheten mellan celler och vattenbryggan.

Vatten spelar en mycket viktig roll i cellmetabolism, i celldelning och i proteiner. Det är möjligt att vi får helt nya förklaringar och inblick i processerna i cellerna.

  • Johann Grander Sen.

    (1930 - 2012)

    "Vatten är intelligent."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×