Nya synvinklar för biologi och medicin

Finns det ny kunskap om processerna inom människocellen genom vattenbroar?

"Fenomenet med vattenbroar kan ge helt nya aspekter för biologi och medicin", förklarar dipl. Ing. Johannes Larch, forskningsledare för GRANDER®.

En spännande tanke är baserad på kunskapen att liknande förbindelser som i vattenbron finns i mänskliga celler. Om man följer vidare denna tanke kan nya cellmekanismer och egenskaper härledas från kunskapen från vattenbron. Dessutom kan detta påverka transporten av materia in och ut ur cellerna och skulle helt revolutionera cellbiologin.

Kanske kan nya mekanismer för absorptionsförmåga hos näringsämnen och medicin även härledas från detta?

Hur görs sådana överväganden?

Hur konkluderar man likheterna mellan vattenbron och cellerna? Vattenbron bildar ett starkt elektriskt fält genom högspänningen. Det elektriska fältet definieras som elspänningen dividerad med avståndet och mäts i volt per meter.

I de mänskliga cellerna finns en liten elektrisk spänning mellan inre och yttre cellerna och cellmembranen är mycket tunna. Enligt formeln (elspänning dividerad med avståndet) uppnås ett mycket högt elektriskt fält här, vilket förklarar likheten mellan celler och vattenbroen.

Vatten spelar en mycket viktig roll i cellmetabolism, i celldelning och i proteiner. Det är möjligt att vi får helt nya förklaringar och inblick i processerna i cellerna.

  • Johann Grander Sen.

    (1930 - 2012)

    "Allting här på jorden är bara lånat."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×