GRANDER®-effekten

Utan vatten, inget liv

Kunskapen kring de (läkande) krafter som finns i vatten är mycket gamla - många myter och berättelser från långt tillbaka i tiden är bevis för detta.

Johann Grander förstod redan för 30 år sedan hur viktigt det är att vara respektfull mot naturen och vatten.

Hans tankar grundade sig på att vattnets tillstånd har en stor inverkan på vårt välbefinnande och bevarandet av hela vårt ekosystem.

Genom många års experiment och forskningsarbete kom Johann Grander fram till att vatten har förmågan att överföra information. Denna informationsöverföring från ett vatten till ett annat visar en fysisk unikhet och Johann Grander.

Johann Granders mål var att göra de vitaliserade egenskaperna hos vatten överförbara - med alla dess positiva effekter på människor, djur och växter - till allt annat vatten.

För användning av alla som dricker det och använder i sitt dagliga liv.

  • Johann Grander Sen.

    (1930 - 2012)

    "Inget vatten är det andra likt."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×