Applikationer > Näringsliv / Industri / Jordbruk

 

Optimeringar & Besparingar | Handel / Industri / Jordbruk

GRANDER® lönar sig

Optimeringar & Besparingar | Handel / Industri / Jordbruk Filmproducent Springhorn Media, Tyskland
GRANDER® vatten hjälper dig att spara på många områden...
  • framhäver råvaror (som jäst, kaffe, te och stärkelse) bättre
  • löser upp ämnen (som salt och socker) lättare och snabbare
  • håller sig fräscht länge
  • kan lämnas i maskiner och utrustning under längre perioder tack vare dess högre stabilitet
  • möjliggör en sparsam användning av rengöringsmedel
  • minskar användningen av kemikalier och klor i våtutrymmen
  • minimerar lukten av klor och rengöringsmedel
  • ökar blomningen på växter i trädgårdar
  • minskar kalkavlagringar och rostbildning
  • minimerar slam- och avlagringsbildning i radiatorer och rör
  • skyddar värme- och luftkonditioneringssystem
  • sänker kostnaderna för uppvärmning och luftkonditionering
  • ökar livslängden för tekniska enheter och utrustning
  • förlänger underhållsintervaller och minskar frekvensen av utrustningsreparationer
  • förlänger produktionsperioder och minskar driftstopp
  • minskar mottagligheten för kontaminering
  • minskar de erforderliga mängderna gödningsmedel och bekämpningsmedel
  • gynnar också djur
  • På detta sätt minskar GRANDER® de totala driftskostnaderna (el, kemikalier, rengöringsmedel, klor, underhåll, etc.).

Dessa besparingar gynnar både miljön och ditt företag.

 • Johann Grander Sen.

  (1930 - 2012)

  "Allting här på jorden är bara lånat."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×