Extern undersökning av B.A.U.M. bekräftar effekt

B.A.U.M. bekräftar effekten av GRANDER® och rekommenderar att det används

Vattenvitalisering på provstället och GRANDER® fick toppbetyg. En extern studie av B.A.U.M. bekräftar effekten.

Bakom koden B.A.U.M. (Federal tysk studiegrupp för ekologisk förvaltning) står en miljöorganisation med 500 medlemsföretag. Målet för studiegruppen är att coacha och ge råd till sina medlemmar under mottot "Miljö har högsta företagsprioritering".

En B.A.U.M. rekommendation betraktas som en hög godkännandegrad inom företagsbranschen.

Ordföranden Prof. Dr. Maximilian Gege ville veta huruvida han kunde rekommendera GRANDER® vitaliserat vattensystem till sina företag. 23 företag har blivit utvalda från olika områden som fritid, hälsa, industri och turism i Tyskland, Österrike och Schweiz, där uttalandena om effekterna av det GRANDER® vitaliserade vattensystemet har kontrollerats. Förutom frågor kring användningsområdet, förväntningarna och effekterna på produktionsprocessen har även uppgifter om externa och interna laboratorietester tagits med i kontrollen.

I alla fall har testaren fått positiva resultat. "De kemiska tillsatserna har minskat, underhållet har minskat och arbetstiden för operativa enheter samt utbytesintervall har förlängts", så domen av teh-tekniker på Formtec.

Användarna av den alpina utomhuspoolen i Halbleck-Trauchgau (Tyskland), vattenparken i Plattling (Tyskland) och Fitness Park National i Luzern (Schweiz) har märkt den starkt reducerade klorlukten på en gång.

"Ingen kunde förklara effekterna av det GRANDER® vitaliserade vattensystemet på en naturvetenskaplig basis, men den positiva effekten är definitivt där. Förväntningarna är uppfyllda och oftast översteg. Vi rekommenderar att du använder GRANDER ® vitaliserat vattensystem i industriföretag ", läser BAUM:s slutrapport efter provningarna som utfördes under längre tid än ett halvt år.

Användning av GRANDER vattenvitalisering i industriföretag finns i slutrapporten av B.A.U.M.

  • Johann Grander Sen.

    (1930 - 2012)

    "Jorden är en levande varelse."

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få exklusiv tillgång till intressant information.

Integritetspolicy

×