GRANDER® Sverige

Avdelningar

 

Djur & Jordbruk

Djur föredrar instinktivt vitaliserat GRANDER®-vatten

Revitaliserat GRANDER®-vatten har blivit väldigt framgångsrikt, inte minst inom jordbruk, odling och djurhållning. Djur är mycket känsliga och många djur samt växter reagerar särskilt positivt på vitaliserat vatten. Djuren dricker mer och blir följaktligen mindre känsliga för sjukdomar. Växter blir mer resistenta och ger bättre skörd.

Med GRANDER®-vattnets vitalisering i flytande gödsel kan en förbättring av växters tolerans- och gödselvärde samt minimering av illaluktande luktbildning och nitrathalt uppnås.

"Vitaliserat" flytande gödsel

GRANDER® vattenvitalisering ger en bestående och betydande förbättring av kvaliteten på flytande gödsel. Erfarna lantbrukare rapporterar om ökningen av mängden ammonium och kväve och minskningen av nitrat, vilket i sin tur innebär mindre belastning för både mark och grundvatten. Många gårdar har märkt en förbättrad flytbarhet av flytande gödsel genom vitaliseringen, vilket leder till att den flytande gödseln inte fryser lika lätt på vintern och det finns inte så hårt lager på toppen. 

Lantbrukare och uppfödare världen över använder GRANDER® vattenvitalisering för att:

  • det hjälper djurens hälsa
  • det ökar tillväxten och ger odlingar större skördar
  • det ger bättre tillgång till näringsämnen för växterna genom optimal flytande gödsel
  • det minskar lukten på flytande gödsel

GRANDER®-cylindern är nedsänkt i den flytande gödseln permanent.

>> GRANDER-användare inom området "Djur och lantbruk"

>> GRANDER-användare inom området "Djur"

Tillbaka

GRANDER® Nyheter

  • 1
  • 2
  • 3
Grander Vatten på Bomässan

Grander Vatten på Bomässan

28.02.2019

Vi på Grander Vatten kommer att deltaga på Bomässan i Växjö den 29-31 mars. Ta gärna... Read more

Film om Grander Vatten: Vattenvitalisering

Film om Grander Vatten: Vattenvitalisering

28.02.2019

Nu kan du se filmen om Grander Vatten: Vitaliserat vatten. Du hittar filmen nedan. Read more

Det finns verkligen två identiska snöflingor

Det finns verkligen två identiska snöflingor

23.01.2016

När stora vita flingor faller från himlen, misslyckas de aldrig med att imponera på oss:... Read more